Cauta
All Categories
  Menu Close
  • Telefon: (+40) 75 198 9689 / Lu. 11:00 - 16:00, Ma. - Vi.: 8:00 - 16:00
  • E-MAIL: info@leumart.ro

  Politica de confidențialitate

  Politica de confidențialitate

  Prelucrarea datelor cu caracter personal

  I.

  Informatii de bază

  Operatorii de date personale conform § 5 lit. o) din Legea nr. 18/2018 Z.z. privind protecția datelor cu caracter personal,(denumită în continuare „lege”) este Gianfar s.r.o.

   

  1. IČO 07805454 (denumit în continuare ca : „Operator”).

  2. Datele de contact ale operatorului sunt

  adresa: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Republica Cehă

  e-mail: info@leumart.ro

  Telefon: (+40) 70 128 9497

  3. Datele cu caracter personal înseamnă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin raportare la un anumit identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele locației, identificatorul rețelei sau prin referire la unul sau mai multe specii fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale specifice sau identitatea socială a acelui individ.

  4. Operatorul nu a numit o persoană responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.

   II.

  Surse și categorii de date cu caracter personal prelucrate

  1. Operatorul prelucrează datele personale pe care le-ați furnizat sau datele personale obținute de Operator pe baza îndeplinirii comenzii dvs.

  2. Operatorul prelucrează datele dvs. de identificare și de contact și datele necesare pentru executarea contractului.

  III.

  Motivul legal și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

  1 Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

  • executarea contractului dintre dvs. și operator în conformitate cu § 13 alin. 1, alin. b) din Lege,

  • interesul legitim al operatorului în furnizarea de marketing direct (în special pentru trimiterea de anunțuri comerciale și buletine informative) în conformitate cu § 13 alin. 1, alin. f)

  2 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este:

  • gestionarea comenzii dvs. și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și operator; comanda necesită date personale pentru procesarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact), furnizarea de date cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea de date cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau îndeplinirea acestuia de către operator,

  • trimiterea de anunțuri de comerciale și efectuarea altor activități de marketing.

  3. 3. Operatorul  nu face nici o decizie automată individuală în conformitate cu secțiunea 28 din lege.                               

  IV.

  Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

  1 Operatorul păstrează datele cu caracter personal

  • pentru perioada necesară exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și operator și pentru a revendica cererile care decurg din aceste relații contractuale (pentru o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).

  2. După expirarea perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal, operatorul șterge datele cu caracter personal.

  V.

  Destinatari de date cu caracter personal (subcontractanți ai operatorului)

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoane

  • Implicate în livrarea de bunuri / servicii / plăți,sub contract;

  2. Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal într-o țară terță (în afara UE) sau către o organizație internațională. Beneficiarii de date cu caracter personal din țări terțe sunt furnizorii de servicii de corespondență  mail sau cloud

  VI.

  Drepturile dvs.

  1. În condițiile prevăzute în Lege pe aveți urmatoarele drepturi

  • dreptul de acces la datele  cu caracter personal în conformitate cu secțiunea 21 din lege,

  • dreptul de a rectifica datele cu caracter personal în conformitate cu secțiunea 22 din lege sau restricționarea prelucrării în conformitate cu secțiunea 24 din lege,

  • dreptul de a șterge datele cu caracter personal în conformitate cu secțiunea 23 din lege,

  • dreptul de a se opune procesării datelor in conformitate cu sectiunea 27 din lege;

  • dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu secțiunea 26 din lege;

  • dreptul de a revoca acordul de prelucrare în scris sau electronic la adresa sau e-mail-ul operatorului menționat  mai sus.

  2. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția datelor cu caracter personal dacă credeți că a fost încălcat dreptul dvs. de confidențialitate.

  VII.

  Termeni de confidențialitate, protectia datelor

  1. Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

  2. Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a asigura stocarea datelor și a datelor cu caracter personal, în special: parole, antivirus, criptare.

  3. Controlorul declară că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal.

  VIII.

  Informatii finale

  1.Prin trimiterea formularului de comandă online, confirmați că sunteți familiarizați cu termenii de confidențialitate și că îi acceptați în întregime.

  2. Sunteți de acord cu acești termeni bifand casuta.din formularul online. Bifand casuta recunoașteți că sunteți familiarizați și acceptați termenii politicii de confidențialitate.

  3. Operatorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Acesta va publica noua versiune a Politicii de confidențialitate pe site-ul său web și, în același timp,  daca e novoie,vă va trimite o nouă versiune a acestor Termeni și condiții pe adresa dvs. de e-mail, pe care ați furnizat-o operatorului.

   

  Acești termeni intră în vigoare la 30.10.2019.